Home » Missie

Missie van Corpus Optimae 

Corpus Optimae heeft een missie! En dat is kinderen (en hun ouders/verzorgers) met ADHD, leer- en gedragsproblemen, coachen naar een naar leven waarin leren makkelijker wordt, prikkels beter kunnen worden verwerkt en concentratie beter vast gehouden kan worden. Kortom, beter mee kunnen komen in de maatschappij. Dit alles via een weg waarin het kind (en zijn/haar ouders/verzorgers) leren hoe voeding en suppletie voor hun werken op het zelfherstellend vermogen van het lichaam en het brein .