Home » Missie

Missie van Corpus Optimae 

 

Corpus Optimae heeft een missie! En dat is:

 

* veel zwangere koppels

* een optimale zwangerschap voor moeder en kind

* de beste start voor het pasgeboren kind

 

* kinderen (en hun ouders/verzorgers) met ADHD, leer- en gedragsproblemen, coachen naar een naar leven waarin:

* leren makkelijker wordt

* prikkels beter kunnen worden verwerkt

* en concentratie beter vast gehouden kan worden.

* Kortom, beter mee kunnen komen in de maatschappij.

* Dit alles via een weg waarin het kind (en zijn/haar ouders/verzorgers) leren hoe voeding en suppletie voor hun werken op het zelfherstellend vermogen van het lichaam en het brein . 

 

* insulineresistentie, metaboolsyndroom en Diabetes type 2 omkeren.

* geen spuiten of tabletten meer.